ഞങ്ങൾ വിപുലമായ പ്രൊഡക്ഷൻ സൊല്യൂഷനും 5S മാനേജ്മെൻ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡും സ്വീകരിക്കുന്നു.R&D, വാങ്ങൽ, മെഷീനിംഗ്, അസംബ്ലിംഗ്, ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം എന്നിവയിൽ നിന്ന്, ഓരോ പ്രക്രിയയും കർശനമായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പിന്തുടരുന്നു.കർശനമായ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനത്തോടെ, ഫാക്ടറിയിലെ ഓരോ മെഷീനും അതുല്യമായ സേവനം ആസ്വദിക്കാൻ അർഹതയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി വ്യക്തിഗതമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ പരിശോധനകൾ പാസാക്കണം.

ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ

 • ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ

  ഉപഭോഗവസ്തുക്കൾ

  മെറ്റൽ പ്രിൻ്റിംഗും കോട്ടിംഗും ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
  പ്രോജക്റ്റുകൾ, അനുബന്ധ ഉപഭോഗ ഭാഗങ്ങൾ, മെറ്റീരിയൽ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടേൺകീ പരിഹാരം
  നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം സഹായ ഉപകരണങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.പ്രധാന ഉപഭോഗത്തിന് പുറമെ
  ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ മെയിൽ വഴി ഞങ്ങളുമായി പരിശോധിക്കുക.